eSolutions_imagine

TOT CE TREBUIE SA STII

Informatii legale

eSolutions Grup S.R.L.

Str. Constantin Budisteanu nr. 28C, et.1, cam.10, sector 1

Cod postal 010775

Bucuresti

Nr. Ord. Reg. Com.: J40/4103/2001

CIF: RO 13846142

Conturi bancare:

ING Bank

BIC/SWIFT: INGBROBU

IBAN: RO70INGB0000999901856134 (RON)

IBAN: RO59INGB0000999901856138 (EUR)

IBAN: RO64INGB0000999901856145 (USD)

Trezoreria sector 6

IBAN: RO32TREZ7065069XXX009693 (RON)

MORE LEGAL STUFF

CADRUL ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Site-ul esolutions.ro este proprietatea S.C. ESOLUTIONS GRUP S.R.L şi reprezintă site-ul oficial al companiei, denumit în continuare eSolutions sau esolutions.ro.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă ca au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

PROPRIETATEA SITE-ULUI ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Informațiile cuprinse în acest site se referă exclusiv la servicii si produse eSolutions (S.C. ESOLUTIONS GRUP S.R.L).

Întregul conținut al site-ului esolutions.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către ESOLUTIONS GRUP. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind materialele prezentate în acest site, aparțin exclusiv ESOLUTIONS GRUP.

Membrii ESOLUTIONS GRUP prin intermediul esolutions.ro își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își vor exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, informație sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană.

Persoanelor care utilizează prezentul site le este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site, fără acordul prealabil din partea ESOLUTIONS GRUP.

Descărcarea sau copierea, prin alte metode a fotografiilor și materialelor de pe site, nu transferă către persoana care a realizat acele descărcări ori copieri, licență sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Orice date transmise către acest site devin proprietatea ESOLUTIONS GRUP, și pot fi utilizate de către aceasta în orice scop (în limitele legii), putând fi dezvăluite de către companie sau partenerii/colaboratorii săi cu discreție, inclusiv către orice tip de autorități competente în materie.

Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.

ESOLUTIONS GRUP depune toate diligenţele pentru a prezenta, în mod cât mai exact și concis, toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, ESOLUTIONS GRUP prin intermediul eSolutions.ro nu este și nu va fi legal responsabil, în nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

NU CONSTITUIE OFERTE:

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca fiind mai mult decât o invitație sau recomandare de a achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile oferite în cadrul proiectelor eSolutions. Decizia de a se angaja în vreun raport contractual concret cu ESOLUTIONS GRUP aparține exclusiv utilizatorilor site-ului.

Deoarece informația prezentată pe acest site este cu caracter general, este posibil ca în cazuri individuale concrete, informațiile prezente pe site să fie completate cu clauze specifice, incluse în contracte concrete, ce vor fi perfectate de către părți.

Înainte de a lua orice decizie referitoare la colaborarea cu membrii ESOLUTIONS GRUP, este important să contactați un reprezentant al eSolutions, care vă poate explica în detaliu condițiile colaborării, punându-vă la dispoziție contracte special concepute în acest sens.

RESPONSABILITĂȚI

În nici o împrejurare, ESOLUTIONS GRUP nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, membrii eSolutions nu pot fi răspunzători de inexactități care pot apărea pe acest website.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informatiilor disponibile pe acest website. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar eSolutions nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure ca este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

ASPECTE JURIDICE

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului său sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificate oricând de către eSolutions, fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a website-ului cu regularitate, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

esolutions.ro se angajează să trateze detaliile personale obținute de la utilizatori în concordanță cu legislația română în vigoare. Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca ESOLUTIONS GRUP să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

PROTECȚIA DATELOR

Păstrarea confidenţialităţii datelor personale ale utilizatorilor site-ului nostru este foarte importantă pentru eSolutions, constituind şi o dovadă de apreciere a încrederii pe care utilizatorii ne-o acordă, devenind cursanții noştri. Pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor, trebuie să înregistrăm, păstrăm şi să utilizăm anumite informaţii personale despre ei. Cu toate acestea, eSolutions va trata informaţiile personale pe care utilizatorii le furnizează cu maximă grijă şi respect, în concordanţă cu principiile prezentate mai sus.

Ca atare, prin utilizarea prezentului website, utilizatorii declară că au citit cele enunțate mai sus și că sunt de acord cu aceste mențiuni.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, eSolutions are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii. Datele colectate sunt utilizate de către eSolutions şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, împuternicitul operatorului, alte companii din același grup cu operatorul.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru întocmirea documentaţiei de înscriere la cursuri, eliberarea diplomelor de participare, precum şi pentru înştiinţărilor dvs. pe parcursul cursurilor şi ulterior. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii la cursurile sau activitățile organizate de societatea noastră, precum și stergerea din evidențele noastre a tuturor datelor dumneavoastră personale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa 

Strada General Constantin Budisteanu Nr. 20, Sector 1, Bucuresti.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Proprietarul acestui site depune eforturi considerabile pentru actualizarea website-ului, dar nu îsi asuma responsabilitatea si nu garanteaza în ceea ce priveste acuratetea si corectitudinea informatiilor. Proprietarul acestui site isi declina orice raspundere legata de acuratetea, exhaustivitatea sau utilizarea acestor informatii, precum si in ceea ce priveste actualizarea acestora. Materialele sunt oferite “ca atare” fara nici un fel de garantie, implicita sau explicita.

Proprietarul acestui site respecta dreptul la confidentialitate al utilizatorilor care acceseaza acest site. Proprietarul acestui site va retine datele ce permit identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de email, numai atunci cand aceste informatii sunt trimise de catre utilizator la adresa site-ului. Prin completarea si trimiterea formularelor puse la dispozitia utilizatorilor pe site, cu date personale care au o functie de identificare, acestia isi dau in mod expres si nemijlocit consimtamantul asupra prelucrarii acestor date in vederea realizarii scopurilor/obiectivelor inscrise pe site in legatura cu respectivul formular. Proprietarul acestui site si/sau companiile cu care colaboreaza acesta vor utiliza aceste informatii pentru a raspunde cererii de informatii a utilizatorului sau in scopurile care sunt prezentatate pe site. Periodic, aceste informatii vor putea fi folosite pentru o mai buna intelegere a necesitatilor utilizatorilor si pentru a imbunatati produsele si serviciile apartinand proprietarului site-ului. Este posibil ca aceste informatii sa fie utilizate pentru a contacta utilizatorii. Informatiile cu rol de identificare puse la dispozitie de catre utilizator pe acest site nu vor fi transferate catre nici o terta parte nici cu titlu gratuit nici contra unei sume de bani cu exceptia cazului in care se specifica altceva in formularul sau informatiile existente pe site.

Proprietarul acestui site va asigura utilizatorilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.

Exista situatii in care proprietarul site-ului ofera utilizatorilor sai posibilitatea accesarii facile a site-ului incepand cu a doua utilizare, prin memorarea parolei introdusa in prealabil de catre utilizator. Prin activarea optiunii puse la dispozitie de catre proprietarul site-lui, utilizatorul isi da consimtamantul pentru folosirea mijloacelor automate de recunoastere a utilizatorului incepand cu urmatoarea utilizare. Proprietarul site-ului garanteaza ca informatiile obtinute in acest mod vor fi utilizate in exclusivitate pentru destinatia mentionata mai sus.

ACORDUL UTILIZATORULUI

Prin folosirea oricaror mijloace automate de transmitere a informatiei (optiuni de genul „sunt de acord”, „ok”, „trimite”, etc), utilizatorul confirma ca a citit si inteles prezenta Declaratie Legala si ca este de acord cu continutul acesteia. Pentru orice nelamuriri cu privire la continutul aceasteia, utilizatorul este rugat sa se adreseze la Declaratie Legala si ca este de acord cu continutul acesteia. Pentru orice nelamuriri cu privire la continutul aceasteia, utilizatorul este rugat sa se adreseze in scris la adresa de e-mail: office(at)esolutions.ro

JURISDICTIA

Termenii, conditiile si continutul acestui site vor fi guvernate de legea romana.